Nyheder

Opdateret d. 19 Juni 2017

 

Sct.Hans aften

Bålet tændes kl. 20 1øl/vand plus gratis pølser. Tag gerne familien med.

 

Det er blevet besluttet, at græsklipning fremover skal foretages senest torsdag aften - og ikke lørdag som hidtil.

 

Folk skal have deres både på deres bådplads senest 1 Juli - ellers forbeholder vi os ret til at leje den ud som låneplads med mindre andet er aftalt.

 

 

Gl. Strand - Langebro 

Et bådelaug med rummelighed 

Her er plads til mange former for både: robåde - joller - speedbåde - sejlbåde - motorbåde. Vi gør dog opmærksom på, at bådene skal fortøjres til pælene og ikke til havbunden, da det skaber problemer ved højvande.

Her er plads til de tykke - de tynde - de unge - de gamle - de skaldede - dem med høreapparat - dem med elcykel - den arbejdsløse - den selvstændige - pensionisten - sportsudøveren. 

Er du ingen af delene og har du heller ingen båd - er du alligevel velkommen til, at komme ned og få en sludder og et par røverhistorier fra gamle dage, hvor fiskene var  "SÅ STORE"  - og ellers bare nyde vandet og udsigten til fjorden fra vores skønne plet i bunden af Kolding Fjord.

Benyt vores 2 skraldespande så vi kan holde stedet pænt og ryddeligt - det gør det så meget hyggeligere, at komme her. Har du hund med, så tag venligst dens efterladenskaber med igen. Vi tømmer kun skraldespandene efter behov, så der kan hurtigt komme en stank.

Blomsterne er venligst sponsoreret af

Michael

Dette skulle efter sigende ligne et par af de trofaste gæster ved Gl.Strand

Redaktionen vil dog lade det være op til den enkelte, at gætte på, hvem det kunne være.