Nyheder

Opdateret d. 16 Jan 2018

 

 

OBS!!!!!

 

Det er ikke længere muligt, at købe sig fra at skulle slå græs..

 

Fremmøde d. 10 Marts 2018 kl. 10.00 ved Langebro, hvor man vil få udleveret en nøgle til redskabsrummet samt en kopi af de nye vedtægter.

 

Husk, at sidste rettidig indbetaling er d. 1 Marts

 

 

Gl. Strand - Langebro 

Et bådelaug med rummelighed 

Her er plads til mange former for både: robåde - joller - speedbåde - sejlbåde - motorbåde. Vi gør dog opmærksom på, at bådene skal fortøjres til pælene og ikke til havbunden, da det skaber problemer ved højvande.

Her er plads til de tykke - de tynde - de unge - de gamle - de skaldede - dem med høreapparat - dem med elcykel - den arbejdsløse - den selvstændige - pensionisten - sportsudøveren. 

Er du ingen af delene og har du heller ingen båd - er du alligevel velkommen til, at komme ned og få en sludder og et par røverhistorier fra gamle dage, hvor fiskene var  "SÅ STORE"  - og ellers bare nyde vandet og udsigten til fjorden fra vores skønne plet i bunden af Kolding Fjord.

Benyt vores 2 skraldespande så vi kan holde stedet pænt og ryddeligt - det gør det så meget hyggeligere, at komme her. Har du hund med, så tag venligst dens efterladenskaber med igen. Vi tømmer kun skraldespandene efter behov, så der kan hurtigt komme en stank.

Blomsterne er venligst sponsoreret af

Michael

Dette skulle efter sigende ligne et par af de trofaste gæster ved Gl.Strand

Redaktionen vil dog lade det være op til den enkelte, at gætte på, hvem det kunne være.